Rok 2017

/Rok 2017
Rok 20172020-11-17T10:24:34+00:00

PROW 2014-2020

w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”

                                   

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

       Zadania (operacje) mające na celu  poprawę konkurencyjności poprzez usprawnienie i unowocześnienie procesów przetwórstwa mleka.

Realizacja zadań (operacji) prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego tj. poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz poprawy ekonomiki zakładu wykorzystując nowe rozwiązania

Projekty UE – zrealizowane w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie

  • „Instalacja paneli solarnych – zg. z kosztorysem”

Cele realizacji operacji:

Zmniejszenie kosztów związanych z pozyskaniem ciepłej wody

Planowane przedsięwzięcie:

Zakup i uruchomienie paneli solarnych do ……………………………………………………

Oczekiwane efekty z realizacji inwestycji:

Obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zapas ciepłej wody, możliwość kontrolowania temperatury.

 

  • „Automatyzacja stacji mycia (CIP) “

Cele realizacji operacji:

Minimalizacja udziału człowieka w obsłudze stacji, zwiększenie dokładności procesów mycia poprzez automatyczne dozowanie środka myjącego, oszczędność na środku myjącym poprzez automatyczną ciągłą kontrolę.

Planowane przedsięwzięcie:

Montaż głównego panelu obsługi oraz pozostałych podzespołów

Oczekiwane efekty z realizacji inwestycji:

Poprawa efektywności mycia, redukcja kosztów środka myjącego i zmniejszenie zużycia wody

 

  • „Kocioł serowarski”

Cele realizacji operacji:

Montaż kotła umożliwi iż produkt będzie bardziej powtarzalny.

Planowane przedsięwzięcie:

Zastąpienie wanny typu „kwapisz” kotłem twarożkarskim

Oczekiwane efekty z realizacji inwestycji:

Poprawa jakości obróbki skrzepu, możliwość równoległej produkcji wielu asortymentów, uzyskanie bardziej powtarzalnego produktu.

 

  • „Matecznik”

Cele realizacji operacji:

Innowacyjność produkcji w zakresie wyrobów fermentowanych

Planowane przedsięwzięcie:

Zmiana technologii w produkcji z metody termostatowej na zbiornikową.

 

Oczekiwane efekty z realizacji inwestycji:

Poprawa jakości produktu końcowego poprzez zmianę metody produkcji.

  • „Monitoring”

Cele realizacji operacji:

Zmiana metody monitorowania w zakładzie mający na celu łatwiejszy odczyt oraz kontrolę parametrów.

Planowane przedsięwzięcie:

Podłączenie pomieszczeń wychładzalni magazynów, tanków, maszyn obrabiających surowiec tj. pasteryzatorów pod centralny system monitoringu

Oczekiwane efekty z realizacji inwestycji:

Ciągły nadzór nad procesami technologicznymi i kontrola temperatury w pomieszczeniach wychładzających produkty gotowe.

 

6. „Cieplarka”

Cele realizacji operacji:

Zwiększenie częstotliwości i zakresu badań mikrobiologicznych

Planowane przedsięwzięcie:

Zakup cieplarki laboratoryjnej

Oczekiwane efekty z realizacji inwestycji:

Zwiększenie pełnego nadzoru nad produkcją i jakością naszych wyrobów.

7. „Suszarka”

Cele realizacji operacji:

Sterylizacja sprzętu laboratoryjnego do badań mikrobiologicznych

Planowane przedsięwzięcie:

Zakup suszarki laboratoryjnej

Oczekiwane efekty z realizacji inwestycji:

Zwiększenie zakresu wykonywania badań laboratoryjnych – jakościowych mleka surowego.